Podrobné dělení herních kombinací  (autor Ondra Vlček, zveřejněno 04.03.2013)

 Každý z autorů metodiky v šestkovém volejbalu dělí problematiku herních kombinací mírně odlišně. Někteří metodici dělí kombinace na ty, které jsou:


a) Převážně zaměřené na plnění úkolů v útoku
b) Převážně zaměřené na plnění úkolů v obraně
c) Převážně zaměřené na plnění úkolů v útoku i obraně


Jiný z autorů dělí herní kombinace na:


• Obranné
• Přípravné
• Útočné


Já bych se rozhodně přikláněl spíše ke druhému příkladu. Dle prvního dělení se přiřazují HČ takto:


a) podání, přihrávka (pokud je sama útokem anebo bezprostředně po ní následuje útok), nahrávka, útočný úder)
b) vybírání míče
c) blok


Dle druhého pohledu se HČ přiřazují takto:


• vybírání, vykrývání, blok
• nahrávka, samozřejmě i příjem a vybrání, pokud bezprostředně po nich následuje útok
• veškerý útok a to včetně úderů do míče letících i neúmyslně přes síť na polovinu soupeře (neudržený příjem, nahrávka do poloviny soupeře, útok příjmem či vybráním, útok po vybrání či příjmu, útok po dvou předešlých úderech ve vlastním poli)


Za takřka samostatnou bych ve většině případů považoval přihrávku neboli příjem, protože ta i přesto, že je takřka totožná s vybíráním, nastává po jiné herní činnosti (po podání soupeře). Ovšem je pravdou, že vychází takřka ze stejného střehového postavení (náhled šestkového volejbalu na střehové postavení a jeho tři formy najdete zde) jako je tomu u vybírání, jen s tím rozdílem, že na přihrávku soupeřova podání se v poli „stojí“ ve větší vzdálenosti od sítě. Dá se říci, že na vrcholové úrovni je příjem takřka vybíráním, protože smečovaný servis v podání některých světových hráčů dosahuje vysokých kvalit a to nejen z hlediska umístění (taktického záměru), ale i razance. Hráči využívající dynamický styl rozběhu na podání (shodné jako na útok) se odrážejí těsně před zadní čárou, naberou výšku, ve které míč udeří a dopadnou do hloubi svého pole, proto bych tento druh podání připodobnil k útočnému úderu z pole výkonnostního hráče.


Přiřazování herních činností do jednotlivých podskupin herních kombinací:


a) Převážně zaměřené na plnění úkolů v útoku
• Nahrávka rovnoběžně se sítí
• Nahrávka z přední části hřiště
• Nahrávka z pole (ze zadní části hřiště)
• Přihrávka k útočnému úderu

b) Převážně zaměřené na plnění úkolů v obraně
• Střehové postavení
• Postavení proti útočnému úderu soupeře
• Postavení při vykrývání spoluhráče

c) Převážně zaměřené na plnění úkolů v útoku i obraně
• Střehové (vyčkávací) postavení
• Střehové postavení při přihrávce soupeřova servisu

Z toho to článku by mělo být patrné nejen dělení herních kombinací a výčet herních činností, ale také to, že základem beachvolejbalu a volejbalu obecně je příjem a podání, Pokud tyto dvě herní činnosti nemáme dokonale zvládnuté je takřka předčasné, abychom se soustředili na další herní činnosti jako je třeba nahrávka a pro některé hráče tolik milovaný ÚTOK.


 
Radan (04.03.2013 13:25:13) 
 Ve větě "(náhled šestkového volejbalu na střehové postavení a jeho tři formy najdete zde) " pravděpodobně chybí odkaz.
Vlčák (04.03.2013 23:20:46)
 Asi program do kterého vkládám článek nějak nepobral můj úmysl 
odakaz jsem myslel tento:
http://www.cvf.cz/soubory/11383/met_dopis_12.pdf
Drobek (05.03.2013 10:18:49)
Ondro, doplnil jsem :)
Vlčák (05.03.2013 23:04:05)
 Díky šikulo 

strana: 1