Trenérský seminář č. II  (autor Ondra Vlček, zveřejněno 11.03.2013)

 

Minulý víkend uspořádal Prague Beach Team kromě několika turnajů a kempů i v pořadí již druhý trenérský seminář pro trenéry beachvolejbalu. Tentokrát se v sobotu 9. 3. 2013 dostavilo jedenáct trenérů, aby si „vyslechli“ metodiku týkající se dvou herních činností a to konkrétně příjmu a podání. Tyto herní činnosti navazovaly na předchozí seminář, kde byla na programu základní technika OOV a OOS. Nesmím zapomenout zmínit, že pořádání trenérských seminářů je v rámci projektu výchovy, vzdělávání a rozvoje trenérů plážového volejbalu v pražských klubech. Tento projekt podporují Pražský volejbalový svaz a Hlavní město Praha.

Náplň semináře byla obdobná, jako v semináři prvním tzn., že se skládal ze tří částí. V části první se konala přednáška s diskusí na hlavní téma semináře a dlouhá diskuse k tématu. Další dvě části semináře se konaly na kurtech, kde byly jednotlivé techniky servisu a přihrávky představeny v praxi. Stejně jako příklady rychlostně obratnostního specializovaného rozběhání, průpravných i herních cvičení pro jednotlivé věkové i výkonnostní kategorie.

Podrobná náplň semináře vypadala takto:

       Podání, jeho druhy a obecné přiblížení každého z nich

       Plachtící podání z místa (podrobný popis)

       Příjem (všech druhů podání)

       Vyjmenování nejčastějších chyb u jednotlivých odbití

       Příjem i podání z taktického hlediska (vnější vlivy)

       Ovlivnění hráčského výkonu (vnitřní a vnější vlivy)

Podobně jako v minulém trenérském semináři jsme nejdelší časový úsek věnovali podrobnému rozfázování průběhu pohybů jednotlivých tělních segmentů pomocí videí a fotografií.