1. SC Beach Plzeň  (autor  , zveřejněno 16.03.2013)

O jednom plzeňském areálu už na našem webu byla řeč. Tentokrát jsme oslovili pro náš rozhovor dalšího provozovatele v západočeském městě, kterým je 1. SC Beach Plzeň. Na základě dlouhodobé nájemní smlouvy spravují během letní sezóny 4 kurty, jejichž majitelem je město. Další podrobnosti o areálu nám sdělil pan Pavel Zeman, prezident klubu. 

Jak dlouho již váš areál funguje? Seznámil byste nás ve zkratce s jeho historií?

Beachvolejbalový areál včetně zázemí vznikl v roce 2000 v místech původních antukových hřišť a po povodni v roce 2002 obnovil částečně činnost v roce 2003 a plně v roce 2004. Areál je součástí plzeňského Městského stadionu, Štruncovy sady. Mimo rekreačním sportovcům slouží jako hlavní letní zázemí „naší“ mužské složce USK Slavia Plzeň (1-M a EX-JRI) a dívčí složce SK 15. ZŠ v Plzni spojeného s VK Slavia VŠ Plzeň (EX-JKY, EX-KKY). Využití je variabilní, mimo volejbalu lze postavit 2 hřiště na beach handbal (každoročně pořádáme dvoudenní turnaj) nebo jedno hřiště na beach fotbal. Areál je používán i dalšími sporty ke kondiční přípravě, jedná se hlavně o fotbalisty FC Viktoria Plzeň a atlety TJ Škoda Plzeň.

Jaké pohnutky vás vedly k vytvoření beachvolejbalového zázemí v Plzni?

Od roku 1996 výrazně vzrostl zájem hráčů šestkového volejbalu, v Plzni neexistovala žádná hřiště a jako jediná existovala možnost navštívit tehdejší kurty v Karlových Varech. K tomu výrazně klesalo využití původních antukových hřišť a hrozilo uzavření sportoviště. Vstřícný přistup města Plzně následně umožnil zbudování současného areálu, který byl v době vzniku prvním v Plzni.

Zakrýváte na zimu areál nafukovací halou? A pokud ne, tak z jakého důvodu?

Nezakrýváme, půdorys areálu to ani neumožňuje a navíc se v zimním období všichni „angažovaní“ plně věnujeme šestkovému volejbalu. Nafukovací hala ani nezapadá do schváleného vzhledu Městského stadionu a navíc by byla velmi náročná na provoz.

Plánujete v dohledné době nějaké zlepšení v rámci areálu či jeho rozšíření?

Ne, musíme respektovat majitele stadionu město Plzeň. Od března letošního roku však plánujeme i aktivaci našeho webu a v letošním roce je také plánováno zbudování prvé etapy umělého osvětlení na 3 kurtech.

Působí u vás nějaký beachvolejbalový klub?

Aktivně se věnují beachvolejbalu žáci, kadeti, junioři a muži USK Slavia Plzeň a žákyně, kadetky a juniorky SK 15.ZŠ v Plzni, letos poprvé plánujeme speciální zapojení i dětí ve věku minivolejbalu a letní prázdninovou školu v dopoledních hodinách pro dětí zhruba od deseti let věku.

Máte pro zákazníky k dispozici trenéry beachvolejbalu?

Bohužel v tomto zaostáváme, přípravě se ale věnují kvalifikovaní trenéři šestkového volejbalu – Ladislava Pešťáková, Kateřina Svobodová, Josef Forejt, Zdeněk Kust, Pavel Zeman.

Co vše můžete zájemcům o beachvolejbal nabídnout?

Rezervaci zajišťujeme již několik let a téměř polovina sportujících je věrna našemu areálu od roku 2000. Stálí a po celou dobu sezóny sportující využívají systém výhodných slev za poskytnutí hřiště, v ceně je zapůjčení míčů a využití šaten včetně sociálního zabezpečení. „Naši“ hráči používají kurty zdarma, za což se podílí na potřebných brigádách při údržbě areálu. Mezi další prostory patří v areálu klubovna a terasa.

Pořádáte beachvolejbalové turnaje?

Organizujeme turnaje pro rekreační i výkonnostní sportovce, od počátku jsme ve spolupráci s ABV ČVS garantem současných regionálních turnajů (původně „S Poštovní spořitelnou do finále“) všech věkových kategorií ženských i mužských včetně „smíšenek“. Letos poprvé žádáme o možnost uspořádání některého z Pohárů mládeže organizovaných ABV a taktéž navazujeme spolupráci při sérii turnajů AVL dospělých. Areál poskytujeme i dalším zájemcům na jimi pořádané turnaje.

Na jakou nejbližší akci byste chtěli beachvolejbalové nadšence pozvat?

Bude-li nám přidělen, tak na Pohár mládeže 18. až 19. května. A mimo dalších volejbalových aktivit je velmi pěkný i Pohár beach handbalu žen a mužů, který se bude konat 29. června.

Myslíte si, že se beachvolejbal stává populárním sportem? Mají lidé větší zájem zajít si k vám hodit zahrát nebo nevidíte rozdíl oproti dřívějším rokům?

Beach v Plzni stále prožívá svůj boom, dnes jsou mimo našeho areálu v Plzni k dispozici další čtyři areály (celkem 8 kurtů) a především v odpolední době pracovních dnů poptávka výrazně převyšuje nabídku. Základní rezervaci zahajujeme již v únoru a většinou koncem března máme na celou sezónu vyprodáno. Pro rekreační hráče má beach obrovskou výhodu, že si jej může „zapinkat“ každý a prakticky bez nebezpečí zranění, naopak výkonností sportovci získávají na beachi mimo řady technických i taktických dovedností i výraznou fyzičku. Výraznou výhodou je nízký počet účastníků ke hře a hlavně u mládeže výrazně přichází na chuť i „smíšenkám“ především v době volna na kurtech – „naše“ hráčky i hráči mohou na kurty kdykoliv mimo své přidělené hodiny v době volna, což si sami organizují.

Další informace naleznete na 1scbeachplzen.cz