Bonusy pro členy PBT pro sezónu 2018/2019

Níže uvedené bonusy a odměny platí pouze pro členy Prague beach team, z. s. (dále jen "klub" nebo "PBT")
  • trénující v klubu v rámci odpoledního nebo celodenního členství (nikoliv "volná hra") a trenéry klubu,
  • kteří byli členy klubu v sezóně hodnocené a zároveň jsou členy klubu v sezóně na ni navazující, 
  • registrované v Českém volejbalovém svazu za klub Prague beach team, z.s. (vyjma bodu 8), případně pro hráče na hostování v PBT v odůvodněných případech.
 
Bonusy se vyhodnocují každoročně zpětně k 30. 9. právě skončené sezóny.
Platnost všech poukazů a permanentek je 1 rok od data vyhlášení bonusů za uplynulou sezónu.
 
 
1)     Bonus za umístění v bodovém žebříčku ABV
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         zvlášť pro ženy a muže
 
1. místo                míč + dres PBT                  
2. místo                míč                                       
3. místo                dres PBT              
 
2)     Bonus za umístění v juniorském bodovém žebříčku ABV      NOVÉ
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         zvlášť pro holky a kluky
 
1. místo                poukaz na 50% slevu na tréninkový kemp s PBT v Itálii (expirace 1 rok)
2. místo                míč        
3. místo                dres PBT
               
3)     Bonus za umístění v bodovém žebříčku PBT
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         společně pro ženy a muže
 
1. místo                 poukaz na tréninkový kemp s PBT v Itálii zdarma (expirace 1 rok)
2. místo                 permanentka na 5 + 1 turnaj PBT
3. místo                 dres PBT              
 
4)     Bonus za umístění v juniorské kategorii (dle žebříčku beachligy)
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         společně pro holky a kluky
·         kategorie: U10, U12, U14, U16, U18, U20
·         tři nejlépe umístění hráči v každé kategorii získají beachvolejbalový míč nebo juniorský beachvolejbalový míč 
 
5)     Bonus za absolvované beachvolejbalové tréninky
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         společně pro ženy a muže, netýká se juniortýmů a ostatních dětských skupin
·         počítají se pouze tréninky s trenérem
 
1. místo                 permanentka na 5 tréninkových kempů PBT, dres PBT
2. místo                 permanentka na 5 tréninkových kempů PBT
3. místo                 dres PBT              
 
6)     Bonus za absolvované dětské a juniorské beachvolejbalové tréninky        NOVÉ
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         společně pro holky a kluky
·         počítají se pouze tréninky s trenérem
 
1. místo                 poukaz na letní pražský týdenní tréninkový kemp PBT
2. místo                 poukaz na 50% slevu na letní pražský týdenní tréninkový kemp PBT    
3. místo                 dres PBT              
                                                              
7)     Bonus za absolvované tréninkové kempy
 
·         pouze pro hráče s registrací v ČVS za klub PBT
·         společně pro ženy a muže
·         každý den kempu se počítá za bod, tj. např. večerní nedělní kemp = 1 bod, týdenní (Po-Pá) třífázový kemp = 5 bodů
 
1. místo                 permanentka na 5 + 1 turnaj PBT, dres PBT
2. místo                 permanentka na 5 + 1 turnaj PBT
3. místo                 dres PBT                                                                                            
 
8)     Bonus za příchod nového hráče/člena PBT
 
·         bonus 10 % z výše zaplaceného členství v rámci aktuální sezóny
·         bonus je vyplácený formou připsání částky na PBT účet
·         možnost opakovaného bonusu při získání dalších nových členů

nově příchozí člen musí v rámci vyplnění přihlášky uvést informaci o tom, komu je bonus určen