Trenérský seminář  (autor Ondřej Vlček, zveřejněno 11.02.2013)

V sobotu 9.1. uspořádal PRAGUE BEACH TEAM historicky první veřejný seminář pro trenéry beachvolejbalu, který je součástí projektu výchovy, vzdělávání a rozvoje trenérů plážového volejbalu v pražských klubech. Na této akci bylo přítomno necelých 20 trenérů s tím, že mezi příchozími byla jak zvučná jména, která v beachvolejbalové i volejbalové obci něco znamenají, tak trenéři začátečníci dokonce i mimopražští.

Tento seminář, který rozhodně nebude ojedinělý, má sloužit k rozvoji beachvolejbalu v Praze potažmo ČR. Je to navázání na naši metodickou činnost, kterou se cca od května loňského roku v rámci našich možností snažíme prezentovat a zveřejňovat na našich stránkách ve formě článků (metodických dopisů). Novinářsko metodická sekce vydává až šest článků týdně.

Záměr metodiky beachvolejbalu je jasný, vytvořit trenérský manuál či publikaci s přiloženým DVD, tak abychom měli ustáleny základy techniky jednotlivých herních činností a následně samozřejmě i kombinací (útočných obranných, přípravných). Donedávna jsem byl přesvědčen o tom, že tento cíl má na starost CVF zvlášť, když má svého volejbalového i beachvolejbalového metodika, ale zatím jsem si žádné jeho práce nevšiml, stejně tak jako že není žádná trenérská beachvolejbalová třída. Za slabou útěchu CVF nabízí volejbalovou 3. trenérskou třídu. Další důležitostí je pro začínající nebo i stávající trenéry zásobník průpravných i herních cvičení a průpravných her, ten stejně tak jako předchozí vyjmenované důležitosti na našem trhu chybí.

Bez odborného vzdělávání trenérů a rozvoje nikoliv volejbalové, ale beachvolejbalové metodiky si žádného hráče specialistu beachvolejbalistu od plenek nevychováme a budeme dále přibírat „jen“ odpadlíky šestkového volejbalu, proto navažme na ojedinělou výchovu Martina Tichého, jako jediného beachvolejbalistu v ČR, který neabsolvoval žádný trénink šestkového volejbalu a přesto dosáhl mnoha úspěchů např. titulu MČR 2011, kde ve finále s Janem Dumkem udolali pozdější olympioniky Kubalu s P. Benešem.

Zpět k trenérskému semináři, ten byl zaměřen na základní druhy odbití, ty které se začátečníci nejsnáze a nejrychleji naučí, těmi bezesporu jsou odbití obouruč spodem, neboli bagr a odbití obouruč vrchem – kaple.

U těchto úderů jsme probírali, základní postavení (střehové postavení), ze kterého vychází další pohyby jako reakce na míč přesunem do místa odbití, pohyb při spojování rukou, dále jsme se bavili o úderových plochách, kde dochází ke styku s míčem. Představovali jsme dva dříve zmíněné údery a jejich využití ve hře s ohledem na věkové kategorie.

Došlo k podrobnému rozfázování pohybů jednotlivých tělních segmentů pomocí fotografií a videí. Následovala diskuse na téma semináře. Největší polemika se rozjela na tvrzení, zda je lépe hrát úder bagrem při nahrávce v ose těla nebo mimo ni. Samozřejmě jsme tím mysleli míč, který opravdu lze doběhnout tak, aby k obití v ose opravdu mohlo dojít.

Tímto byla první dvouhodinová fáze semináře ukončena a následovaly ještě další dvě, ale ty už probíhaly na kurtech, kde bylo představeno speciální zahřátí, rozcvičení, mobilizace, následovaly průpravné cvičení na pohyb a přesuny bez míče, poté na práci paží a až následně byl představen zásobník základních cvičení s míčem pro údery kaplí a bagrem.

 


 
Tynka (19.02.2013 10:35:49) 
 

strana: 1