Odbití obouruč vrchem (OOV) – „kaple“  (autor Ondřej Vlček, zveřejněno 14.02.2013)

Využití kaple:


1) k příjmu
2) k nahrávce
3) k útoku
4) k vybírání


Kaple je úder prováděný obouruč před sebou nad vlastním čelem, který volíme nejčastěji k vybírání (míče letícího od soupeře „zadarmo“) nebo nouzovému příjmu soupeřova podání. Zřídka kdy je tento způsob odbití použit i k nahrávce či útoku. Úder vychází ze stejného střehového postavení jako při OOS – bagrem. Důležitá je preciznost spojení rukou a provedení odbití správnou úderovou plochou. Pokud má letící míč velkou razanci, necháváme míč o spojené ruce v kapli pouze odrazit, pokud míči chceme energii přidat, tzn. odbít ho do výšky, přidáme pohyb vycházející z loktů ve směru vzhůru (lehké dopínání v loketních kloubech). Další informace o technice tohoto druhu odbití a výčet nejčastějších chyb najdete v bodech níže v textu.


Střehové postavení:


 nohy se špičkami mírně vně na šíři pánve, v ostavení A, nikoliv do tvaru O nebo X
 trup je po celou dobu v předklonu
 paže před tělem, včetně loktů před rameny
 ze střehového postavení je přibližně stejně daleko do spojení rukou v bagr i v kapli

Správná technika kaple:


 vychází střehové postavení jako u bagru
 spojení rukou, je za míčem
 spojení rukou, zkřížené palce pro pevné sevření
 úder je prováděn malíkovými hranami obou rukou
 ideální je míč odbíjet nad hlavou, krátkým pohybem paží vpřed
 využívá se i jako nouzový úder přitom když letí míč do výše hrudníku
 postavení nohou stejné jako u bagru
 využití je stejné jako v případě OJV kobrou, ale kaple je snazší se naučit (začátečníci)

Nejčastější chyby u kaple:


A) Špatné postavení DK


 Nohy blízko sebe – nestabilita
 Nohy daleko od sebe
 Zkřížené nohy
 Velké vykročení (výpad)
 Natažené DK
 Váha těla na patách

B) Obecné chyby


 Míč odbíjen nad jedním z ramen
 Špatné sevření rukou
 Výrazná energie při odbití, která vychází z loktů
 Špatná úderová plocha (mimo malíkovou hranu rukou)

Chybné přesuny k míči:


 Předčasné vybíhání k míči
 Nedocházení k míči
 Strnulost postoje
 Zbytečné pohyby navíc
 


 
Radan (14.02.2013 15:00:25) 
 K příjmu jen za sto kliků
Drobek (14.02.2013 15:50:02)
bejvavalo.. dneska jsou treneri uz moc mekky :D
Vlčák (14.02.2013 16:30:21)
 ok Drobku, asi dnes bude nápň tréninku servis a příjem :)

strana: 1