Přípravné kombinace  (autor Ondřej Vlček, zveřejněno 18.02.2013)


Přípravné kombinace jsou termínem, který je méně známý ve volejbalových i beachvolejbalových kruzích, někteří z volejbalových metodiků ho neuznávají, či dokonce přehlížejí. Jde vlastně o způsob přípravy a propojení mezi obranou a útočnou hrou či kombinací.


Druhy kombinací ve hře:


a) Obranné kombinace (OK)


Mezi obranné kombinace patří především tyto herní činnosti – blokování, vybírání, vykrývání.


b) Útočné kombinace (ÚK)


Mezi útočné kombinace řadíme veškeré druhy a provedení útočných úderů.
• Lobem – trajektorie letu míče je oblouk
• Drajvem - trajektorie letu je přímka, míč letí do zadní části hřiště
• Smečí - trajektorie letu je přímka, výrazně razantnější pojetí než u lobu i strmější dráha letu
• „Kobrou“ – míč většinou zahrán obloukem, ale není to pravidlem
• Sklepkou – nouzový úder při nahrávce směřující hodně blízko na síť (smečař volí úder dlaní, ale zapojí do něho pouze švih plynoucí z loktu a zápěstí)


Také ÚK na signál:
• Rychlík
• Krátká střelba
• Metr (před i za hlavu nahrávajícího)
• Střelba do kůlu
Bližší a podrobnější popis a vysvětlení viz. https://www.praguebeachteam.cz/?id=392-druhy-utocnych-uderu-a-utocne-kombinace-na-signal


c) Přípravnými kombinacemi rozumíme nejen propojení mezi OK A ÚK, ale také přizpůsobení obranné a útočné hry z hlediska taktiky. Přípravnou kombinací nerozumíme jen druhý úder ve hře – NAHRÁVKU, jak by se někdo mohl mylně domnívat.

Přípravnou fází je např:
• místo, kam míč vyberu nebo přijmu
• zvolání na nahrávače, kam má nahrát (u sebe, střed, za, také rychlost nahrávky – rychle atd.
• provedení samotné nahrávky nahrávajícím
• zvolání nahrávajícího, jako pomoc útočníkovi při volbě druhu útoku, jeho razanci a směru
• přemístění útočícího do vzdálenosti max. dva metry od místa, kde nahrávající provádí odbití (neplatí v případě předem domluveného signálu a také v případě nekvalitního vybrání či příjmu, kde nejde z důvodu časového presu tento taktický záměr provést), tak aby měl co nejlepší možnost k rozběhu na útok (správné vytočení ramen, tak aby mohl uskutečnit útok do všech známých směrů soupeřova pole – po lajně, do diagonály, do kata).