Prague beach team s podporou Prahy 6 i v roce 2020  (autor  , zveřejněno 09.03.2020)

 Náš klub získal, podobně jako v předchozích letech, roční dotaci na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 26 let z Prahy 6. Podpora šla z dotačního programu Aktivní šestka.

Letos jsme získali podporu ve výši 88 000 korun, kterou využijeme primárně na úhradu nákladů spojených s pronájmem a provozem sportoviště pro dětské členy, úhradu nákladů na trenéry a materiální vybavení potřebné k trénování dětí a mládeže.

Za poskytnutou podporu děkujeme Městské části Praha 6.