Prague beach team s podporou Prahy 6 i v roce 2021  (autor Radan Dolejš, zveřejněno 10.03.2021)

Náš klub získal, podobně jako v předchozích letech, roční dotaci na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 26 let z Prahy 6. Podpora šla z dotačního programu Aktivní šestka.
Letos jsme získali podporu ve výši 107 700 korun, kterou využijeme primárně na úhradu nákladů spojených s pronájmem a provozem sportoviště pro dětské členy, úhradu nákladů na trenéry a jejich školení potřebné k trénování dětí a mládeže.
Za poskytnutou podporu děkujeme Městské části Praha 6.