Dotace od Prahy 6  (autor Radan Dolejš, zveřejněno 27.03.2022)

Provoz Prague beach teamu podpořila radnice MČ Praha 6 i v letošním roce.

Náš klub získal, podobně jako v předchozích letech, roční dotaci na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 26 let z Prahy 6. Podpora šla z dotačního programu Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce (dříve Aktivní šestka).

Letos jsme získali podporu ve výši 97 100 korun, kterou využijeme primárně na úhradu nákladů na trenéry, asistenty trenérů a na jejich školení potřebné k trénování dětí a mládeže.

Za poskytnutou podporu děkujeme Městské části Praha 6.