Prague beach team s podporou Prahy 6  (autor Radan Dolejš, zveřejněno 23.02.2018)

Náš klub získal, podobně jako v předchozích letech, roční dotaci na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 26 let z Prahy 6. Podpora šla z dotačního programu Aktivní šestka.

Letos jsme získali podporu ve výši 67 200 korun, kterou využijeme primárně na úhradu nákladů spojených s pronájmem a provozem sportoviště pro dětské členy, úhradu nákladů na trenéry a materiální vybavení potřebné k trénování dětí a mládeže.

Za poskytnutou podporu děkujeme Městské části Praha 6.